Общи условия

Уебсайтът е притежаван и управляван от "Куулбокс България“ ООД, ЕИК 204308289, България област Русе, община Русе, гр. Русе 7015, Н.Й.ВАПЦАРОВ No 1Б, вх. 5, ет. 1, ап. 1. Всички имена, марки, търговски марки и лога в сайта са защитени от авторско право и не могат да бъдат ползвани без позволение от "Куулбокс България" ООД.

"Куулбокс България" ООД не гарантира за точността на информацията в сайта. В случай, че забележите неточна информация на сайта, приканваме Ви, да се свържете с нас. "Куулбокс България" ООД има правото да променя съдържанието на сайта по всяко време без предупреждение. Ако линк от уебсайта води до сайт, който не е собственост на "Куулбокс България" ООД, компанията не гарантира за съдържанието на този сайт. Линкове водещи до сайтове собственост на трето лице са създадени за удобство на потребителя, който сам поема отговорност при посещение на такива сайтове.

 

Условия за покупко-продажба

Долупосочените условия се прилагат за всички доставки извършени от "Куулбокс България" ООД, до клиенти закупили продукти от online – магазина на "Куулбокс България" ООД.

Обвързващ договор между клиент и "Куулбокс България" ООД бива сключен при потвърждаване на вашата поръчка от "Куулбокс България" ООД. "Куулбокс България" ООД ще изпрати имейл до вашата електронна поща, след като вашата поръчка е била потвърдена и изпратена. Квитанцията за поръчката, получена веднага след заявката не гарантира, че поръчката е била потвърдена.

Единствено частни клиенти, с цел лична употреба имат правото да закупуват продукти от online – магазина на "Куулбокс България" ООД, бизнес клиенти нямат това право.

Всички обявени цени включват ДДС и други такси. Приложената цена е видима в online – магазина на "Куулбокс България" ООД, в зависимост от съответния продукт и дата на издаване на поръчката. 

"Куулбокс България" ООД запазва правото си да поправи цени неправилно заявени в online – магазина на "Куулбокс България" ООД. Също така, "Куулбокс България" ООД запазва правото си да поправи всякакви цени, такси и/или други разходи заявени в online – магазина на "Куулбокс България" ООД по всяко време, при промяна в размера на ДДС или други публични такси, покачване на разходите или в резултат от основна промяна на пазарните цени в България.

При поръчка на продукти от online – магазина на "Куулбокс България" ООД, ще бъдете допълнително таксувани за доставка.

Имате право да върнете получената от вас поръчка в срок от 5 работни дни от деня на получаването при следните условия:

  1. Дефектни продукти. При установяване на дефект в някой от продуктите, имате право да върнете продукта и той да бъде заменен или да ви бъде възстановена сумата, която сте заплатили за него. Всички разходи по транспорта в този случай се покриват от „Куулбокс България“ ООД.
  2. Разменен продукт/объркана поръчка. Ако получите грешен продукт, а не този, който сте поръчали, имате право да върнете продукта и той да бъде заменен или да ви бъде възстановена сумата, която сте заплатили за него. Всички разходи по транспорта в този случай се покриват от „Куулбокс България“ ООД.
  3. При всички други възникнали ситуации, свързани с разваляне на договора, „Куулбокс България“ ООД не поема транспортните разходи по връщане на пратка.

 "Куулбокс България" ООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите условия по ползване на уебсайта. "Куулбокс България" ООД защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите условия по ползване на уебсайта, „Куулбокс България“ ООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.  

"Куулбокс България" ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. "Куулбокс България" ООД се задължава да предостави информацията по силата на закона.

"Куулбокс България" ООД не поема отговорност за каквито и да е забавяния причинени от форс мажорни обстоятелства. Докато ситуация от този тип съществува, "Куулбокс България" ООД не поема отговорност за изпълнението на задълженията си.

Отговорността на "Куулбокс България" ООД към каквито и да е искове е ограничена до размер равен на стойността на поръчката извършена от клиент.

"Куулбокс България" ООД поема отговорност за продуктите си към клиент съобразно приложимите закони.